Jeden hoch, cestoval po světě, aby si našel milou. Najednou uslyší, jak na něho někdo volá:,,Hej, počkej chlapče, můžu jít s tebou?

,,A co umíš?"

,,Já umím ledacos, mohl bych ti s něčím někdy pomoci."

,,Tak dobře, pojď se mnou."

Šli dlouho, až vešli do hlubokého lesa. Chlapec si nevšiml nástrahy, kterou tam narafičil pytlák na zvířata. Noha mu uvízla v oku.

,,Prosím pane pomoz mi ven!" Zasténá hoch.

,,Ano, pomohu ti. Pasti! Přikazuji ti, abys ho OKAMŽITĚ pustila."

A past povolila, sama od sebe! Tu se hoch velmi podivil.

,,Pane, kdo jsi, že umíš takovéhle věci?" Zeptá se kluk.

,,Já jsem Bůh a jsem všemocný. Vím co tě trápí. Chtěl by sis najít milou, viď? Já ti ji pomohu najít."

,,Pane Bože, když jsi všemocný, tak určitě víš, jak se bude má budoucí milá jmenovat. pověz mi její jméno."

,,Tvá budoucí milá se nazývá víra, modlitba a pokora."

,,Pane, copak nějaká dívka se tak může jmenovat?"

,,Dívka ne, já nemluvím o tvé dívce, ale o životě, který tě čeká. Staneš se knězem."

,,Ale vždyť já ani nevím, jaká je ta vaše víra, ani nevím,kdo byl Ježíš, a to mám být knězem?"

,,Neboj se, já tě všemu Naučím"

A tak se náš milý hoch stane knězem. Určitě bude hodný a svědomitý, když ho učí sám Pán Bůh. To víte zázraky se pořád dějí.