Štěstí v maželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti (Ingrid Bergmanová)

O perském králi Kýrovi se říká, že při jednom svém válečném tažení zajal jakéhosi knížete s jeho ženou i dětmi. Když je přivedli ke Kýrovi, zeptal se dobyvatel knížete: ,,Co mi dáš, když ti vrátím svobodu?" - ,,Polovinu svého království," zněla odpověď. - ,,A když osvobodím tvé děti?" - ,,Celé království." - ,,A co mi dáš, když osvobodím tvou ženu?" - ,,Sebe sama."

Kýrovi se tato odpověď tak líbila, že celou rodinu osvobodil, aniž žádal výkupné. Na zpáteční cestě se kníže zeptal své ženy, jestli si všimla, jak je Kýros šlechetný. Ona prý odpověděla: ,,Všimla jsem si jen toho, který nabídl sebe jako výkupné za mou svobodu."

Často vidím u druhých jen jejich chyby, zvláště u svých nejbližších. Dnes si povšimnu také jejich dobrých vlastností a poděkuji za ně.

(napsáno ze stejnojmenné knihy)