Otče náš...

Zdrávas Maria....

1. kterého jsi panno, z Ducha svatého počala.

Svatá Maria...

2. kterého slíbil Bůh po prvotním hříchu.

Svatá Maria....

3. kterého s touhou očekávalo lidstvo zbavené ráje.

Svatá Maria...

4. v kterého doufali patriarchové.

Svatá Maria....

5. kterého zvěstovali proroci.

Svatá Maria...

6. pro kterého tě uchránil Bůh od všeliké viny.

Svatá Maria...

7. kterého ti zvěstoval anděl Gabriel.

Svatá Maria...

8. kterého jsi pokorně přijala svým ,,Staň se".

Svatá Maria...

9. který přijal lidské tělo ve tvém požehnaném lůně.

Svatá Maria....

10. kterého jsi Panno, z Ducha svatého počala.

Svatá Maria...

Sláva Otci...

( z knihy Růženec)