Byly jednou dvě kamarádky, Anežka z Běhařovic a Zdislava z Tavíkovic. Jednou Anežka nechtěně rozbila Zdislavě horské kolo, které měla od ní vypůjčené. Nepomohlo, že se jí Anežka 3x omlouvala. Zdislava jí řekla, že je běhařovská koza a že už s ní nechce nic mít.

Nejhorší na tomto příběhu bylo, že jí řekla:,,už s tebou nechci nic mít". Pán Ježíš taky neřekl apoštolům když vstal z mrtvých:,, Vy oslové a zbabělci, proč jste ode mne utekli když mě zatýkali?" Přivítal je pozdravem:,, Pokoj vám", což znamená něco jako: odpouštím vám, pojďte ke mně, buďte zdrávi, nebojte se. Neřekl "už s vámi nechci nic mít" ale řekl "pokoj vám".

 

Tento článek jsem napsala podle kázání našeho pana faráře Jaromíra Gargoše. Možná jsem tam přehodila nebo ubrala slovíčko, ale to podstatné jsem tam napsala. Kázání se mi moc líbilo, a tak jsem si je nechtěla nechat jen pro sebe.