Přišli 3 cestující do hotelu. Na recepci jim paní řekla, že 1 pokoj na 1 noc stojí 30Kč,-. zaplatili tedy každý 10Kč,-. Když odešli, tak ta paní zjistila, že jeden pokoj stojí 25Kč,-. Poslala tedy poslíčka, kterému dala pětikorunu, aby ji vrátil  těm třem cestujícím. Poslíček však nevěděl, jak má 5Kč,- rozdělit mezi 3 lidi. Tak každému vrátil 1Kč,- a 2Kč,- si nechal.  Každý ze tří cestujících tedy zaplatil 9 Kč,-.

Takže 3x9Kč,-=27Kč,- , plus 2Kč, co má v kapse poslíček  je 29Kč. Kde je tedy ta chybějící 1 koruna???